Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Torches

This text will be replaced

De tekst is uit de Mahābhārata, het grote gedicht van het Hindoeisme.
Het door Jenkins gebruikte deel van de tekst verhaalt van de grootste veldslag van de oude wereld, waar vrienden en verwanten elkaar bevochten. De strijd was zo lang en bloedig dat er tenslotte slechts vijf krijgers overbleven om de overwinning op te eisen.
Zowel jong als oud stierven in het gevecht en de smart bleef niemand bespaard. De helden eisten de overwinning op, maar erfden slechts een koninkrijk dat beroofd was van familie en vrienden, een tragedie, zo groot, als de wereld die sindsdien niet meer heeft gekend.

The animals scattered in all directions,
screaming terrible screams
Many were burning, others were burnt
All were shattered and scattered
mindlessly, their eyes bulging.
Some hugged their sons, others their
fathers and mothers, unable to let them go, and so they died.

Others leapt up in their thousands, faces disfigured and were consumed by the Fire.
Everywhere were bodies squirming on the ground, wings eyes and paws all burning.
They breathed their last as living torches.

De dieren werden verstrooid in alle richtingen, verschrikkelijke kreten slakend. Vele waren verbrand, andere brandden.Ze werden alle verbrijzeld en wezenloos verstrooid, hun ogen uitpuilend. Sommige omklemden hun zonen, anderen hun vader en moeder, niet in staat hen los te laten, en zo stierven zij.
Andere sprongen op, bij duizenden, hun gezichten vertrokken en zij werden verteerd door het Vuur.
Overal kronkelden lichamen over de grond, vleugels ogen en poten allemaal brandend.
Zij bliezen hun laatste adem uit als levende toortsen.