Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Now the guns have stopped

This text will be replaced

De tekst is van Guy Wilson die in de Vietnam oorlog gevochten heeft. Het gedicht drukt de smart uit van het verlies van een vriend, maar ook het schuldgevoel dat niet hijzelf is omgekomen.

Silent,
So silent now,
Now the guns have stopped.
I have survived all,
I, who knew I would not.
But now you are not here.
I shall go home alone;
And must try to live life as before,
And hide my grief
For you, my dearest friend,
Who should be with me now,
Not cold, too soon,
And in your grave,
Alone

Stil,
Zo stil nu,
Nu de wapens zwijgen.
Ik heb alles overleefd,
Ik, die wist dat ik niet zou overleven.
Maar nu ben jij niet hier.
Ik zal alleen huiswaarts gaan;
En moet trachten te leven als tevoren,
En mijn smart voor jou verbergen
mijn dierbaarste vriend,
Die nu met mij zou moeten zijn,
Niet koud, al te vroeg,
En in je graf,
Alleen