Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Sanctus

This text will be replaced

Het Sanctus is het vierde vaste gezang uit het ordinarium van de rooms-katholieke en de Anglicaanse mis: Kyrië, Credo, Gloria, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei.

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt Coeli et terra gloria Tua
Hosanna in excelsis

Heilig, heilig, heilig
De Heer, de God der hemelse machten
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid,
Hosanna in den hoge.