Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Hymn before action

This text will be replaced

De tekst is van de Engelse dichter Rudyard Kipling (1865 - 1936). Zijn bekendste werk is Jungle Book, wel bekend bij iedereen. Kipling heeft in 1907 de Nobelprijs voor literatuur gekregen.

Hij was een uitgesproken voorstander van het imperialisme en het kolonialisme, wat een deel van zijn teksten tegenwoordig moeilijk leesbaar maakt. Ook zijn ideeën over vrouwen vallen tegenwoordig niet meer in de smaak. Getuige zijn uitspraak: "A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke".

Zijn "Hymn before action" is uit 1896 en verscheen in de bundel "The seven seas". Het is een oproep aan de 'God der Veldslagen' om hulp in de strijd. Delen van de tekst doen denken aan het 'Ave Ceasar, morituri te salutant' waarmee de gladiatoren in de Romeinse arena's aan hun gevechten begonnen. Jenkins gebruikt slechts een deel van het hele gedicht.

De integrale tekst, met een poging tot vetaling, luidt als volgt:

THE EARTH is full of anger,
The seas are dark with wrath,
The Nations in their harness
Go up against our path:
Ere yet we loose the legions
Ere yet we draw the blade,
Jehovah of the Thunders,
Lord, God of Battles, aid!

High lust and froward bearing,
Proud heart, rebellious brow -
Deaf ear and soul uncaring,
We seek Thy mercy now!
The sinner that forswore Thee,
The fool that passed Thee by,
Our times are known before Thee
Lord, grant us strength to die!

For those who kneel beside us
At altars not Thine own,
Who lack the lights that guide us,
Lord, let their faith atone.
If wrong we did to call them,
By honour bound they came;
Let not Thy Wrath befall them,
But deal to us the blame.

From panic, pride, and terror,
Revenge that knows no rein,
Light haste and lawless error,
Protect us yet again.
Cloak Thou our undeserving,
Make firm the shuddering breath,
In silence and unswerving
To taste Thy lesser death!

Ah, Mary pierced with sorrow,
Remember, reach and save
The soul that comes to-morrow
Before the God that gave!
Since each was born of woman,
For each at utter need—
True comrade and true foeman
Madonna, intercede!

E’en now their vanguard gathers,
E’en now we face the fray
As Thou didst help our fathers,
Help Thou our host to-day!
Fulfilled of signs and wonders,
In life, in death made clear
Jehovah of the Thunders,
Lord God of Battles, hear!

DE AARDE is vervuld van toorn,
de zeeën zijn donker van gramschap.
De volkeren in hun harnas
trekken in slagorde tegen ons op.
Eer wij echter de troepen loslaten,
eer wij echter het zwaard trekken,
Jehova van de Donder,
Heer, God der veldslagen, help!

Hoge aandrift en weerspannige houding
trots hart, opstandig gelaat -
doof oor en roekeloze ziel,
wij zoeken nu Uw genade!
De zondaar die U afzwoer,
de dwaas die aan U voorbij ging,
onze tijden zijn bij U bekend
Heer, geef ons kracht te sterven!

Voor hen die naast ons knielen
bij altaren die niet de Uwe zijn,
die de lichten ontberen die ons leiden,
Heer, laat hun geloof het goedmaken.
Al was het verkeerd dat wij hen riepen,
zij waren gebonden door huneer,
Laat niet Uw gram op hen vallen,
maar werp op ons de blaam.

Tegen paniek, trots en vrees,
tegen ongebreidelde wraaklust,
lichte gehaastheid enonwettige fout,
bescherm ons toch opnieuw.
Verberg onze onwaardigheid,
maak sterk de huiverende ademtocht,
om in stilte en onwankelbaar
Uw mindere dood te proeven.

Ah, Maria, doorboord van smart
gedenk, bereik en red
de ziel die morgen komt
voor de God die gaf!
Omdat elk uit een vrouw geboren werd,
voor elk in bittere nood-
ware vriend en ware vijand,
Madonna, bemiddel!

Zelfs nu hun voorhoede zich verzamelt,
zelfs nu wij het gevecht onder ogen zien
zoals U onze vaderen geholpen heeft,
helpt U ons leger vandaag!
Vervuld van tekenen en wonderen,
in leven, in de dood duidelijk gemaakt,
Jehova van de Donder,
Heer, God der veldslagen, Hoor!