Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Benedictus

This text will be replaced

Het Benedictus is het tweede deel van het vierde vaste gezang uit het ordinarium van de rooms-katholieke en de Anglicaanse mis: Kyrië, Credo, Gloria, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei.

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in Excelsis

Gezegend die komt in de naam van de Heer
Hosanna in den hoge .