Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Angry flames

This text will be replaced

De teskt is van de Japanse dichter Togi Sankichi. Togi was getuige van het bombardement op Hiroshima op 6 augustus 1945. Hij stierf in 1957 aan leukemie veroorzaakt door de opgelopen radioactieve straling.

Pushing up through smoke
From a world half darkened
By overhanging cloud
The shroud that mushroomed out
And struck the dome of the sky,
Black, Red, Blue
Dance in the air
Merge
Scatter glittering sparks,
Already tower
Over the whole city
Quivering like seaweed, the mass of
flames spurts forward.
Popping up in the dense smoke,
Crawling out
Wreathed in fire;
Countless human beings
On all fours.
In a heap of embers that erupt and subside,
Hair rent, Rigid in death,
There smoulders a curse.

Opstijgend door rook
vanaf een door overhangende
bewolking halfverduisterde wereld
de lijkwade die als een paddestoel uitwaaierde en de koepel van de hemel raakte, Zwart, Rood, Blauw
dansen in de lucht,
versmelten verstrooien.
Schitterende vonken,
torenen reeds
boven de hele stad
bevend als zeewier, spuit de massa
vlammen voorwaarts.
Opspringend in de dichte rook,
kruipend,
omhult in vuur;
Ontelbare mensen,
op handen en voeten.
In een hoop sintels die uitbarst en
inzakt,
Haren uitgerukt, verstijd in de dood,
smeult daar een vloek.