Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

Agnus Dei

This text will be replaced

Het Agnus Dei is het vijfde en laatste gezang uit het ordinarium van de rooms-katholieke en de Anglicaanse mis: Kyrië, Credo, Gloria, Sanctus-Benedictus en Agnus Dei..

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
miserere nobis

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem

Lam Gods,
dat de zonden van de wereld op zich neemt,
ontferm u over ons

Lam Gods,
dat de zonden van de wereld op zich neemt,
ontferm u over ons

Lam Gods,
dat de zonden van de wereld op zich neemt,
geef ons vrede