Medioren home
The armed man home
OEFENBESTANDEN
L'homme armé
The call to prayers
Kyrië
Save me from the bloody men
Sanctus
Hymn before action
Charge
Angry flames
Torches
Agnus Dei
Now the guns have stopped
Benedictus
Better is peace

The call to prayers

This text will be replaced

Vanaf de minaret van de moskee worden de gelovige moslims door de muezzin vijf maal per dag opgeroepen tot gebed. Hierbij richt de muezzin zich in de richting van Mekka. De oproep tot gebed heet Azan of Adhan, het rituele gebed heet Salaat.

De volgende tekst is de Soennitische Azan

- āllahu ākbar (4x)
- āsh'hadu ān lā ilaha illā-llah (2x)
- āsh'hadu ānna mūhammadār rasūlu-llah (2x)
- hayyā `alā-s-salah (2x)
- hayyā `alā-l-falāh (2x)
- ās-salatu khaīrum min ān-naūm (2x, alleen 's ochtends)
- āllahu ākbar (4x)
- lā ilaha illā-llah (1x)

In het nederlands:

- God is de grootste (4x)
- ik getuig dat er geen godheid is dan God (2x)
- ik getuig dat Mohammed Gods boodschapper is (2x)
- haast u naar het gebed (2x)
- haast u naar het welslagen (2x)
- het gebed is beter dan de slaap (2x, alleen 's ochtends)
- God is de grootste (4x)
- er is geen godheid dan God (1x)