• Medioren home
 • Over Stabat Mater
 • Tekst Stabat Mater
 • Muziekgeschiedenis
 • Oefenbestanden
 • Het Stabat Mater van
  Karl Jenkins
 • Cantus lacrimosus
 • Incantation
 • Vidit Jesum in tormentis
 • Lament
 • Sancta Mater
 • Now my life is only weeping
 • And the Mother did weep
 • Virgo virginum
 • Are you lost out in darkness
 • Ave verum
 • Fac ut portem Christi mortem
 • Paradisi gloria
 • Externe links

  Stabat Mater

  Van het Stabat Mater bestaan verschillende versies, die onderling niet erg veel verschillen. Een aantal Nederlandse vertalingen zijn op deze website te vinden.

  Hier volgt de Latijnse tekst en een Nederlandse vertaling:

  Stabat Mater dolorosa
  Iuxta crucem lacrimosa
  Dum pendebat Filius

  De diepbedroefde Moeder
  Stond wenend bij het kruis
  Terwijl haar Zoon daar hing.

  Cuius animam gementem
  Contristatam et dolentem
  Pertransivit gladius

  Haar klagende ziel,
  Medelijdend en vol smart,
  Werd als door een zwaard doorstoken

  O quam tristis et afflicta
  Fuit illa benedicta
  Mater unigeniti!

  O hoe bedroefd en aangedaan
  Was die gezegende
  Moeder van de Enig-geborene!

  Quae moerebat et dolebat,
  Et tremebat cum videbat
  Nati poenas incliti

  Die rouwde en treurde,
  En beefde terwijl zij zag
  De foltering van haar glorieuze zoon

  Quis est homo qui non fleret,
  Christi Matrem si videret
  In tanto supplicio?

  Welk mens zou niet huilen
  Bij het zien van Christus' Moeder
  In zo'n marteling?

  Quis non posset contristari,
  Piam Matrem contemplari

  Dolentem cum Filio?

  Wie zou niet mede lijden
  Bij hett aanschouwen van de vrome Moeder
  Lijdend samen met haar Zoon?

  Pro peccatis suae gentis
  Vidit Iesum in tormentis,
  Et flagellis subditum.

  Voor de zonden van zijn volk
  Zag zij Jesus bij de folteringen
  En een geseling ondergaan

  Vidit suum dulcem natum
  Moriendo desolatum
  Dum emisit spiritum

  Zag zij haar geliefde zoon
  Sterven in eenzaamheid
  Toen hij de geest gaf

  Eia Mater, fons amoris
  Me sentire vim doloris

  Fac, ut tecum lugeam

  Ach Moeder, bron van liefde
  Laat mij de kracht van het verdriet voelen
  Opdat ik met U treuren kan

  Fac, ut ardeat cor meum
  In amando Christum Deum
  Ut sibi complaceam

  Maak dat mijn hart gaat branden
  Bij het houden van Christus de Heer,
  Opdat ik Hem behage

  Sancta Mater, istud agas,
  Crucifixi fige plagas
  Cordi meo valide.

  Heilige Moeder, zorg ervoor,
  Grif de wonden van de gekruisigde
  Diep in mijn hart

  Tui nati vulnerati,
  Tam dignati pro me pati,

  Poenas mecum divide.

  Van uw gewonde zoon
  Die zich verwaardigde zo voor mij te lijden,
  Deel met mij zijn pijnen

  Fac me vere tecum flere,
  Crucifixo condolere,
  Donec ego vixero.

  Laat mij oprecht met u wenen
  De gekruisigde beklagen
  Zolang ik leef

  Iuxta crucem tecum stare,
  Te libenter sociare
  In planctu desidero

  Met U bij het kruis staan
  En gretig te delen
  In uw klagen wil ik

  Virgo virginum praeclara,
  Mihi iam non sis amara

  Fac me tecum planger

  Uitverkoren Maagd der Maagden
  Moge U voor mij niet meer verbitterd zijn
  Laat mij met U klagen

  Fac, ut portem Christi mortem
  Passionis eius sortem,
  Et plagas recolere.

  Laat mij dragen Christus dood
  En het lot van zijn lijden
  En zijn wonden gedenken

  Fac me plagis vulnerari,
  Cruce hac inebriari,
  Ob amorem Filii

  Laat zijn wonden mij wonden
  Het kruis mij in een roes brengen
  Wegens liefde voor de Zoon

  Inflammatus et accensus
  Per Te, Virgo, sim defensus

  In die iudicii.

  In vlam gezet en aangestoken,
  Door U, Maagd, moge ik verdedigd worden
  Op de dag des oordeels

  Fac me cruce custodiri
  Morte Christi praemuniri
  Confoveri gratia

  Laat het kruis mij beschermen
  Christus' dood mij wapenen
  En mij met Genade vervullen

  Quando corpus morietur,
  Fac, ut animae donetur
  Paradisi gloria. Amen.

  Als mijn lichaam sterft
  Maak dat mijn ziel gegeven wordt
  De glorie van het Paradijs!