Om af te drukken:

Mediorenkoor intranet

Webstek van het Mediorenkoor Ontmoetingskerk Dukenburg

Ons koor bestaat uit ongeveer 35 'medioren', die onder de enthousiaste leiding van dirigent Rob Engels een goed klinkend vierstemmig geheel vormen.

We zingen veel liederen van Huub Oosterhuis, op muziek van Antoine Oomen en Tom Löwenthal.

Dit zijn veelal poëtische teksten, die meditatief van sfeer zijn.

Daarnaast bevat ons uitgebreide repertoire onder meer Engelse en Italiaanse liederen. (lees verder)